Mobil™ Dexron-VI ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Produktbeskrivning

Mobil DEXRON-VI ATF är en högpresterande, syntetisk blandning som uppfyller eller överträffar de stränga kraven i GM:s DEXRON-VI-specifikation och ger garanti för GM-fordon från år 2006 och nyare. Den ger också förbättrad prestanda i äldre GM-fordon, varhelst DEXRON specificeras.

 

Egenskaper och fördelar

Fördelar med Mobil DEXRON-VI ATF jämfört med Dexron/Mercon transmissionsvätskor:

• Längre vätskelivslängd

• Förbättrad oxidation och termisk stabilitet

• Optimerade friktionsegenskaper som ger smidig växling under lågtemperaturdrift och hjälper till att förhindra vibrationer i transmissionen

• Enastående motstånd mot slam och avlagringar

• Förbättrat slitageskydd som bidrar till förlängd livslängd för transmissionen

• Enastående prestanda vid låga temperaturer

 

Användningsområden

Mobil DEXRON-VI ATF ger garantiskydd för GM-fordon från 2006 och nyare.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

GM DEXRON VI

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ISUZU Power Steering Fluid

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

214

Färg, visuell

Röd

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,85

Brookfield Viscosity vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

11500

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.