MobilTM Snowmobile 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk snöskoterolja

Produktbeskrivning

MobilTM Snowmobile 2T är en avancerad helsyntetisk 2-takts olja avsedd för höghastighetsmoderna 2-takts motorer i snöskotrar. Oljan är lämplig för både tävlingskörningar och normal körning där mycket hög prestanda krävs.

 

MobilTM Snowmobile 2T ger låga sotavlagringar och minimala utsläppsångor. Den helsyntetiska basoljan ger utmärkta flödesegenskaper vid låga temperaturer, samtidigt som de bibehåller de utmärkta smörjegenskaperna vid höga driftstemperaturer och en hög uteffekt. Den speciella formuleringen avger en liten mängd avgaser och minimal röklukt. Oljan är lämplig för både luft- och vätskekylda 2-takts motorer med separat insprutningssmörjning eller genom blandning med bensin ner till -40°C.

 

Egenskaper och fördelar

• Små sotavlagringar på kolvar och portar

• Lite rök och lukt

• Den tål extremt höga motortemperaturer, hög effekt och höga varvtal med mycket bra resultat

• Mycket bra smörjande egenskaper

• Utmärkta flödesegenskaper vid låga temperaturer och god pumpbarhet i insprutningssystem.

• Tillhandahåller låg friktion, hjälper att reducera bränsleförbrukningen*.

Obs*: De faktiska besparingarna beror på fordons-/motortyp, yttertemperatur, körförhållanden och den tidigare använda oljan.

 

Användningsområden

MobilTM Snowmobile 2T är avsedd för 2-takts luft- eller vätskekylda motorer i snöskotrar som körs under avancerad tävlingskörning och normal körning. Oljan kan också användas till andra 2-takts motorer och den lämpar sig till både luft- och vätskekylda motorer med oljeinsprutning eller med tillsatsblandning direkt i bensinen.

 

MobilTM Snowmobile 2T får inte användas i vattenkylda motorer där askfri 2-takts olja rekommenderas.

Följ tillverkarens rekommendationer för blandning. Vid blandning, ska du noga skaka lagringstanken.

Var försiktig vid temperaturer under -40°C.

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

83

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Viskositetsindex, ASTM D2270

154

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

110

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

94

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,7

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,884

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.