Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Motoroljesortimentet Mobil Super™ 3000 är syntetiskt och framtaget för att ge exceptionellt skydd.

Mobil Super™ 3000 Formula OV 0W-20 är en högpresterande motorolja med låg askhalt som är utformad för att förlänga livslängden för moderna bensin- och dieselfordon utrustade med avgassystem med efterbehandling (t.ex. katalysator, partikelfilter) och som kräver olja med låg viskositet för att uppnå en ökad bränsleekonomi. Den här produkten har konstruerats speciellt för att uppfylla rekommendationerna för grad 0W-20 från flera OEM.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 är framtagen för att ge följande fördelar:

- få bränsleekonomi för motorer som drivs både med diesel och bensin som konstruerats för användning med 0W-20 grad oljor

- skydda avgassystemets efterbehandlingssystem

- förbättrad motorrenhet och skydd mot slambildning

- förbättrat skydd mot höga temperaturer och slitage

- kontrollera slitaget på kamremmen och förtändningen vid låg hastighet (LSPI)

- förbättrad prestanda vid kallstart

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20 rekommenderas för nya diesel- och bensindrivna fordon som lanseras på marknaden och som kräver en viskositetsgrad SAE 0W-20. Den uppfyller eller överträffar kraven från Opel, Vauxhall, Mercedes, GM och Ford för 0W-20 motoroljor och den senaste API SP branschstandarden för moderna bensinmotorer. Den är lämplig för användning i Jaguar Land Rover-fordon som kräver STJLR.03.5006, JLRs senaste specifikation för 0W-20 viskositet Mid SAPS motoroljor som är bakåtkompatibla med STJLR.51.5122 utom i länder som har ett kallt klimat.

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i bilens servicehandbok.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

OPEL OV0401547

STJLR.03.5006 
GM dexosD Licensed 
MB-Approval 229.71

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C5-16

API SP

API SN PLUS

FORDWSS-M2C952-A1  

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

0W-20

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0.84

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

Fosfor, vikt %, ASTM D4951

0,08

Viskositetsindex, ASTM D2270

188

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

38,6

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

234

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.