Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Motoroljan i Mobil Super™ 3000-serien är syntetisk och utvecklad för att erbjuda enastående skydd.

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 är en ny generation lågaska-lågviskositetsmotorolja som är framtagen för de specifika behoven hos Renaults senaste bensin- och dieselfordon. Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 högskyddande motorolja har RENAULT RN17 FE-godkännande.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 är framtagen för att ge följande fördelar:

- Moderna bensin- och dieselmotorer fungerar enligt mål för förbättrad bränsleekonomi och utsläppsminskning

- Skydda system för efterbehandling av utsläpp från förgiftning och igensättning för lång livslängd (oljeformeln har minskat fosfor, svavel och metallelement (aska))

- Skydda motorer från avlagringar och slamuppbyggnad för effektiv motorkylning och smörjning

- Bevara en lång livslängd hos motorn tack vare snabb start och effektivt skydd av motorer som är utrustade med stopp-start-teknik, även vid kalla temperaturer

 

Användningsområden

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 är lämplig för moderna högeffektiva bensin-, diesel- och hybridfordon som kräver en ACEA C5 / SAE 0W-20-klassad olja. Den är speciellt utformad för Renault-, Dacia- och Nissan-motorer som kräver RN17 FE-specifikation. Det formella godkännandet från Renault gör det möjligt att bevara tillverkarens motorgaranti när den används i nya fordon.

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 är inte lämplig för tidigare generationers motorer som är konstruerade för motoroljor med högre viskositet.

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i användarhandboken

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

RENAULT RN17 FE

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven i:

ACEA C5

API SN

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 0W-20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

8,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

38,9

Viskositetsindex, ASTM D2270

192

Densitet vid 15 °C, g/ml, ASTM D4052

0,840

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

238

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-45

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.