MOBIL SUPER™ 3000 FORMULA RN 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Mobil personbilsolja

Produktbeskrivning

Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 är en syntetisk högpresterande motorolja med låg askhalt som utvecklats för att uppfylla RN17, Renaults senaste specifikation för moderna bensin- och dieselfordon.  Den är särskilt lämplig för att bidra till att förlänga livslängden och bibehålla effektiviteten hos dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer som kan finnas på diesel- och bensinfordon som tillverkats sedan mitten av 2018 för att uppfylla de senaste europeiska utsläppsbestämmelserna.

 

Egenskaper och fördelar

•  Lämplig för användning i de flesta av Renaults bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta nyttofordon.

 

• Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensinfordon.

 

• Hjälper till att hålla motorn fri från avlagringar för optimal effektivitet och lång livslängd.

 

• Medger lång driftstid vid förhöjda temperaturer utan skadlig oljeförtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning.

 

• Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation samt skydd i hela motorn.

 

Användningsområden

• Bensinfordon, atmosfärstryck eller turboladdade, med eller utan partikelfilter, där specifikationernas RN0700 eller RN0710 måste efterlevas - utom bensindrivna Renault Sport (RS) och Alpine-fordon med eller utan partikelfilter.

• Dieselfordon utan partikelfilter, där RN0710-specifikationen måste efterlevas.

• Dieselfordon med partikelfilter som uppfyller de senaste kraven i Euro 6d-TEMP (med WLTC driftcykel) - utom när det gäller nya dieselmotorer 1,5 l dCI K9K 2018 och dieselfordon med partikelfilter som kräver RN0720.

Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 rekommenderas särskilt för:

RN17 är baklängeskompatibel med RN0700 och RN0710 -specifikationer, vilket gör Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 till förstahandsvalet för den övervägande majoriteten av Renaultmotorer.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

RENAULT RN17

MB-Approval 226.52 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C3

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klassning

SAE 5W-30

Utseende, AMS 1738

Brun vätska

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

64,4

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,3

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Flampunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93

212

Sulfataska, vikt %, ASTM D874

0,8

Fosfor, vikt %, ASTM D4951

0,08

Svavel, vikt %, ASTM D2622

0,2

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,852

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.