Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Syntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Motoroljesortimentet Mobil Super™ 3000 är syntetiskt och framtaget för att ge enastående skydd.

 

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 är en högpresterande motorolja som är utformad för att förlänga livslängden för moderna bensin- och dieselfordon utrustade med efterbehandlingssystem (t.ex. partikelfilter) och som kräver olja med låg viskositet för att uppnå en ökad bränsleekonomi.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 är framtagen för att ge följande fördelar:

- ökad bränsleekonomi både för diesel- och bensindrivna motorer

- förbättrad motorrenhet och skydd mot slambildning

- förbättrat skydd mot höga temperaturer och slitage

-  förbättrad prestanda vid kallstart

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 rekommenderas för nya diesel- och bensindrivna europeiska fordon som lanseras på marknaden och som kräver en viskositetsgrad SAE 0W-20. Den uppfyller eller överträffar Volkswagens krav i standarderna som anges nedan. Dessa specifikationer är inte bakåtkompatibla med de tidigare VW-specifikationerna.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

VW 508 00

VW 509 00

Porsche C20 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C5

API SN PLUS

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

0W-20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

8,1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

41,4

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-45

Fosfor, vikt %, ASTM D4951

0,08

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

236

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,842

Sulfataska, vikt i %, ASTM D874

0,8

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.