MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 är en motorolja med låg askhalt och höga prestanda för diesel- och bensindrivna europeiska fordon, utformad för ge utökat skydd under förlängda oljebytesintervall och för att bibehålla effektiviteten i bilens utsläppsreduceringssystem.

Den här motoroljan har utvecklats särskilt för service på VAG-fordon (VW, Audi, Porsche).

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 ger utmärkt slitageskydd vid höga och låga temperaturer samt håller motorn ren.

Viktiga egenskaper och fördelar:

  • Kompatibel med de flesta dieselfilter och katalysatorer. Låg ask-, fosfor- och svavelhalt bidrar till att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.
  • Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer för tillförlitlig kallstart för snabbt skydd av motor och elsystem.
  • Högpresterande slitageskydd tack vare oljefilmens höga slitstyrka och tillsatssystemet.
  • Aktivt renande komponenter som minskar avlagringar och slambildning ger lång och ren motorlivslängd.
  • Lämplig för förlängda serviceintevall.

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 rekommenderas för moderna turboladdade och direktinsprutade bensin- eller dieselmotorer utrustade med avgasbehandlingssystem (kompatibelt med Euro 6, Euro 5 och Euro 4). Den har VW 504 00 / VW 507 00 och Porsche C30-godkännanden för användning i VAG-fordon från och med 2000 och specificerar olja med utökade serviceintervaller (30 000 km/2 år enligt bilens bruksanvisning).

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 rekommenderas även till japanska och koreanska fordon som kräver ACEA C3/SAE xW-30 motorolja med låg askhalt.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

VW 504 00

VW 507 00

Porsche C30

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C3

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

0W-30

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

61,3

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

235

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,844

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-49

Fosfor, vikt %, ASTM D4951

0,08

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,2

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.