Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Motoroljan i Mobil Super™ 3000-serien är syntetisk och utvecklad för att erbjuda enastående skydd.

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 ger lång motorlivslängd med förbättrat skydd över ett brett temperaturområde för många fordon av skiftande typer och åldrar, däribland personbilar, lätta kommersiella fordon och skåpbilar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 erbjuder följande fördelar:

 

• Förbättrat skydd vid höga temperaturer

• Förbättrade prestanda vid kallstarter

• Förbättrad motorrenhet och skydd mot slambildning

• Förbättrat skydd mot slitage

• Bidrar till bättre bränsleekonomi (enligt ACEA A5/B5)

• Lämplig för användning i såväl bensin- som dieseldrivna personbilar, lätta kommersiella fordon och skåpbilar.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 rekommenderas om du kör regelbundet under krävande förhållanden, där oljan kan hjälpa till att bekämpa de skador som upprepad hög motorbelastning medför.

     • Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 kan användas i en mängd bensin- och dieselbilar, lätta lastbilar och skåpbilar avsedda att använda motorolja med låg viskositet (HTHS).

     • Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 är främst avsedd att uppfylla Fords krav för alla motorer som kräver WSS-M2C913-D / C, men är också lämplig för användning i Jaguar- och Land Rover-fordon med kompatibla krav på viskositet och kvalitet.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

STJLR.03.5003

VW VWC 53036

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

API SP

ACEA A5/B5

FORD WSS-M2C913-D

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 5W-30

Densitet vid 15,6°C, g/ml, ASTM D4052

0,849

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

229

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

52,9

Viskositetsindex, ASTM D2270

170

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.