Mobil 1™ 5W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Mobil 1™ 5W-40 är den mest avancerade syntetiska motoroljan, framställd för att ha optimala renhållande egenskaper, maximalt slitageskydd och högsta tänkbara totalprestanda. Mobil 1 5W-40, Hi-Mileage Formula, överträffar de hårdaste kraven som branschen och de ledande biltillverkarna ställer på nya moderna bensin- och dieseldrivna bilmotorer.  Mobil 1 5W-40 lämpar sig för alla typer och modeller, oberoende av ålder.  Regelbunden användning av Mobil 1 5W-40 kommer att aktivt skydda och ge en ren och jämn drift av motorn, så att bilen fortsätter att gå som om den var ny.

 

Egenskaper och Fördelar

Mobil 1 5W-40 är tillverkad av en patenterad blandning av toppresterande, syntetiska basoljor som förstärkts med Supersyn Antiwear teknologi, det mest avancerade additivsystem som är tillgängligt idag. Mobil 1 5W-40 erbjuder oöverträffat skydd, aktiv rengöring och förlängda oljebytesintervall.  Oljan överträffar inte bara de högst ställda branschkraven, utan är även godkänd av ledande biltillverkare för servicepåfyllning.  Detta innebär att nya och gamla bilar kommer att fungera felfritt och oavsett körförhållandena ge åtskilliga år av körglädje. Viktiga egenskaper och fördelar innefattar:

FeaturesAdvantages and Potential Benefits
Aktiva rengörande och renhållande tillsatserFörhindrar aktivt uppbyggnad av slam och avlagringar, vilket leder till ett långt och rent liv för motorn
Enastående värme- och oxidationsstabilitetMinskar oljans åldrande och möjliggör förlängda oljebytesintervall
Låg oljeförbrukningMindre föroreningar från kolväten
Förbättrade friktionsegenskaperBättre bränsleekonomi
Högt viskositetsindex och Supersyn Antiwear teknologiUtmärkta smörjegenskaper och slitageskydd för alla körstilar och -förhållanden

 

Användningsområden

Mobil 1 5W-40 rekommenderas för alla typer av moderna fordon och i synnerhet för högpresterande, turboladdade, bränsleinsprutade bensin- och dieseldrivna motorer av i personbilar, sportiga nyttofordon, lätta skåp- och lastbilar.

  • Mobil 1 5W-40 är särskilt lämplig för extrema förhållanden, där konventionella oljor ofta inte räcker till.
  • Mobil 1 rekommenderas inte för 2-takts- eller flygmotorer, såvida inte specifikt godkännande givits av tillverkaren.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil 1 5W-40 uppfyller eller överträffar följande industri- specifikationer:5W-40
API SN/SM/SL/SJX
ACEA A3/B3, A3/B4X

 

Mobil 1 5W-40 har följande maskinbyggares godkännanden:5W-40
MB-Approval 229.1X
MB-Approval 229.3X
VW 502 00X
VW 505 00X
PORSCHE A40X

 

Enligt ExxonMobil har Mobil 1 5W-40 följande kvalitetsnivå:5W-40
API CFX

 

Typiska egenskaper

Mobil 1 5W-40Värde
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC83.6
cSt @ 100ºC14.2
Askhalt, vikt-%, ASTM D 8741.3
Fosfor0.1
Flampunkt, ºC, ASTM D 92231
Densitet @15 ºC kg/l, ASTM D 40520.86
Totalt bastal (TBN)11.4
MRV vid -35 °C19727
Viskositetsindex176
HTHS Viskositet, mPa•s vid 150 °C, ASTM D46833.9

 

Hälsa och säkerhet

Med underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används som avsett, och rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön vid omhändertagande av produkten.

Mobil-logotypen, Pegasus-designen och Mobil 1 med Supersyn är varumärken som tillhör ExxonMobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.