Mobil 1 Racing 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Avancerad helsyntetisk tvåtakts motorolja med topprestanda

Produktbeskrivning

Mobil 1 Racing 2T är en avancerad, helsyntetisk tvåtaktsolja, som uppfyller eller överträffar de strängaste kvalitets- och prestandakrav som ställs av moderna, kraftiga motorcyklar och snöskotrar samt motorsågar, som använder mager bränsle/oljeblandning, och andra tvåtaktstillämpningar.

Mobil 1 Racing 2T är förblandad för att underlätta inblandning i bränslet.

Egenskaper och möjliga fördelar

Mobil 1 Racing 2T kombinerar högpresterande, syntetiska basoljor med en avancerad additivteknologi för att bidra till att ge enastående motorrenhet i områdena kring kolv och utloppsventiler, utmärkt slitageskydd och smörjning vid höga temperaturer och en minimal rökbildning. Oljan bibehåller sina egenskaper och ger oöverträffade prestanda även under vissa av de svåraste tänkbara driftsförhållanden. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar omfattar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Enastående slitageskyddBidrar till ökad livslängd för kritiska motordelar
Mycket goda smörjningsegenskaperBidrar till att skydda mot för tidigt slitage och motorkärvning
Utmärkt värmestabilitet och oxidationsbeständighetHåller motorn exceptionellt ren, vilket bidar till ökad livslängd för tändstift och ventiler, mindre fastsättning av kolvringar samt eliminering av förtändningsproblem
Utmärkt korrosionsskyddFörlänger motorns livstid
Eliminerar förtändningBidrar till längre kolvlivslängd
Rökfria avgaserUtmärkt kontroll av avgasutsläpp

 

Användningsområden

Mobil 1 Racing 2T rekommenderas för smörjning av tvåtaktsmotorer som används i kraftiga motorcyklar och snöskotrar samt motorsågar, som använder mager bränsle/oljeblandning. Oljan är idealisk för tillämpningar där API TC eller JASO FD prestandanivå rekommenderas. Oljan bidrar till att ge utomordentlig prestanda även under vissa av de svåraste tänkbara driftsförhållanden.

Specifikationer och godkännanden

Mobil 1 Racing 2T uppfyller eller överträffar kraven enligt följande industrispecifikationer: 
APITC
ISOE-GC, E-GD
JASOFC, FD
SAEGrad 1, Grad 2

 

Typiska egenskaper

Mobil 1 Racing 2T 
Viskositet (ASTM D 445) 
mm²/s vid 40 °C83
mm²/s vid 100 °C12.7
Viskositets-index154
Sulfataska, vikt-% (ASTM D 874)0.15
Lägsta flyttemp, °C (ASTM D 97)-42
Flampunkt, °C (ASTM D 92)100
Densitet, kg/l vid 15,6 °C, (ASTM D 4052)0.884

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil, Mobil 1 och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.