Mobil 1 Synthetic ATF

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Avancerad, syntetisk olja för automatväxellådor

Produktbeskrivning

Mobil 1™ Synthetic ATF är en mångsidig, syntetisk olja, som är utvecklad för att uppfylla de krav som ställs av moderna bilar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1 Synthetic ATF utklassar konventionella ATF -oljor och bidrar till att ge utomordentligt beständighet mot nedbrytning och avlagringar. Mobil 1 Synthetic ATFs naturligt höga viskositetsindex och stabilitet bidrar till att skydda mot termisk nedbrytning vid höga driftstemperaturer och den kan dessutom uppvisa enastående prestanda vid omgivande temperaturer så låga som -51°C. Därutöver bidrar den till att förbättra transmissionens livslängd och renhet. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Förbättrade, varaktiga friktionsegenskaper

Bidrar till att förbättra och bibehålla växellådans effektivitet, ge smidigare växling och förbättrad bränsle-ekonomi

Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Håller växellådorna rena, vilket leder till ökad livslängd och höjd prestanda även under svåra driftsförhållanden

Enastående filmstyrka och slitageskyddande egenskaper

Avsevärd minskning av slitage och ökad livslängd för växellådan

Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer

Bidrar till att ge snabb och pålitlig smörjning vid omgivande temperaturer ned till -51°C

Exceptionell skjuvstabilitet

Bibehåller viskositeten även under några av de svåraste förhållanden, med hårda belastningar och höga temperaturer

Kompatibel med mineralbaserade ATF-oljor och alla konventionella tätningsmaterial

Mindre problem vid påfyllning i akutlägen och utmärkt läckagekontroll

 

Användningsområden

  • Mobil 1 Synthetic ATF är en mångsidig olja, som rekommenderas för användning i moderna bilar med höga prestanda, SUVar, skåpbilar och andra lätta transportfordon. Denna olja är inte godkänd för tillämpningar som kräver en olja godkänd enligt Mercon LV.
  • Rekommenderas av ExxonMobil för användning där prestanda enligt Dexron , Ford Mercon och Mercon V krävs.

     

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

ALLISON C-4

FORD MERCON

GM DEXRON III H

GM DEXRON II E

GM DEXRON II D

GM DEXRON II

GM DEXRON

VOLVO 97340

GM DEXRON III G

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

FORD MERCON V

JASO 1-A

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Klassning

MERCON V

ASTM färg, ASTM D1500

Röd

Brookfield viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

10040

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,846

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

220

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

36.3

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Viskositetsindex, ASTM D2270

176

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.