Mobil ATF™ 134

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Olja för automaväxellådor

Produktbeskrivning

Mobil ATF 134 är en automatväxellådsolja med extra höga prestanda framställd med utvalda HVI-basoljor och den rekommenderad för användning i Mercedes automatväxellådor.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF 134 har framställts med ett avancerat tillsatssystem kombinerat med en noggrant utvald blandning av basoljor som ger utmärkt termisk stabilitet och slitageskydd liksom även mycket goda egenskaper vid låga temperaturer. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt pumpbarhet och cirkulation vid låga temperaturer

Enastående kallstartsegenskaper

Förbättrade slitageskyddande egenskaper

Förbättrar slitageskydd och ger längre livslängd för transmissionssystem

Utvecklad för att uppfylla de senaste kraven gällande friktionsegenskaper

Ger smidiga växlingar under transmissionssystemets hela livstid

Utmärkt skydd mot nedbrytning vid höga driftstemperaturer

Möjliggör längre bytesintervall

 

Användningsområden

Mobil ATF 134 rekommenderas för användning i Mercedes Benz' senaste generation av sjuväxlade automatlådor. Den är godkänd enligt MB 236.14

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB godkännande 236.14

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Färg, DIN ISO 2549

Röd

Flampunkt, COC, °C, DIN EN ISO 2592

200

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, DIN EN ISO 51562-1

6,5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, DIN EN ISO 51562-1

29,6

Flytpunkt, °C, DIN ISO 3016

-51

Brookfield-viskositet vid -40°C, cP, DIN 51398

8500

Viskositetsindex, DIN ISO 2909

185

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.