Mobil ATF 3309

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Olja för automatväxellådor

Produktbeskrivning

Mobil ATF™ 3309 är en olja med höga prestanda som uppfyller tillverkarspecifikationerna för användning i vissa automatiska transmissioner med glidkontrollerad låskoppling.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF 3309:s unika sammansättning är utvecklad för att ge utmärkt smörjning i vissa automatiska transmissioner med glidkontrollerad låskoppling. Denna enastående smörjförmåga innebär väsentliga fördelar vid drift, såsom:

 • Utmärkta smörjegenskaper för tyst drift och smidiga växlingar i godkända växellådor
 • Kontrollerade friktionsegenskaper ger en smidig och effektiv kraftöverföring inom alla normala temperaturområden
 • Bidrar till att begränsa vibrationer i växellådan och ger utmärkt körbarhet
 • Bidrar till att förlänga transmissionens livslängd tack vare utmärkt slitageskydd
 • Lång oljelivslängd tack vare utmärkt oxidationsbeständighet
 • Utomordentligt stabil viskositet (högt viskositetsindex) för att tillförsäkra fullgod smörjning utan betydande förtunning vid drift under mycket höga temperaturer, eller förtjockning vid låga starttemperaturer
 • Motstår skumning
 • Förträffligt skydd mot rost och korrosion
 •  

  Kompatibilitet med tätningsmaterial av syntetiska gummin

Användningsområden

Mobil ATF 3309 rekommenderas för användning i transmissioner som kräver oljor med kvalitetsnivå enligt JWS 3309 eller GM 9986195 Den rekommenderas även för påfyllning av olja i tillämpningar där Toyota T-IV krävs Se ägarhandboken för korrekta oljespecifikationer.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

AUDI G-055-025-A2

GM 9986195

TOYOTA T-IV

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

FORD WSS-M2C924-A

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Brookfield viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

13000

Färg, visuell

Röd

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,852

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

198

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7.1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

33

Viskositetsindex, ASTM D2270

181

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.