Mobil™ Extra 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande tvåtakts motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Extra 2T är en högpresterande, halvsyntetisk, rökfri tvåtakts motorolja som utvecklats för högpresterande motorcyklar, snöskotrar och motorsågar.

Mobil Extra 2T är färdigutspädd för att underlätta inblandning i bränsle.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Extra 2T kombinerar en blandning av högkvalitativa mineral- och syntetiska högpresterande basoljor med ett avancerat tillsatssystem för att ge utmärkt motorrenhet och rökfria avgaser. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt skydd mot slitage

Längre motorlivslängd.

God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet och begränsning av avlagringar.

Renare motorer som resulterar i förlängd tändstifts- och ventillivslängd, minskad fastsättning av kolvringar och förhindrande av problem med för tidig tändning

Utomordentliga korrosionsskyddsegenskaper

Längre motorlivslängd.

Rökfria avgaser

Renare miljö

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API TC

ISO-L-EGD

JASO FC

JASO FD 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0.06

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,867

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

110

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

55

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

Viskositetsindex, ASTM D2270

135

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.