Mobil Super™ 2T

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande tvåtakts motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 2T är en tvåtakts motorolja med höga prestanda för användning i motorcyklar, snöskotrar och motorsågar med mager olje-/bränsleblandning. Mobil Super 2T är färdigutspädd för att säkra en snabb blandning då den tillsätts i bränslet.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 2T kombinerar mineraloljor av hög kvalitet med ett starkt tillsatssystem för att ge bra rengörande egenskaper och prestanda. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Gott slitageskydd

Hjälper till att förlänga motorns livslängd

Termisk stabilitet, oxidationsbeständighet och begränsning av avlagringar.

Renare motorer bidrar till längre livslängd för tändstift och ventiler samt minskad fastsättning av kolvringar och skydd mot förtändning.

Bra korrosionsskyddande egenskaper

Hjälper till att förlänga motorns livslängd

Reducerar förtändning

Förbättrad bränsleeffektivitet och förlängd livslängd för kolven

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API TC

JASO FB

ISO-L-EGB

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,05

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,878

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

132

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

63

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-12

Viskositetsindex, ASTM D2270

110

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.​

05-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.