MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 är en helsyntetisk motorolja som utvecklats för att uppfylla Fords specifikation "WSS-M2C950-A". Den har framställts för att bidra till lång motorlivslängd och enastående skydd för dieselmotorer i ett brett utbud av personbilar och lätta kommersiella fordon som nyligen producerats av Ford.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 uppfyller de tekniska kraven enligt Fords specifikationer WSS-M2C950-A baserat på tillverkarens motortester. Användning av denna produkt är avsedd att ge följande fördelar:

 

• Förbättrad bränsleekonomi1

• Förlängd livslängd för dieselpartikelfilter2

• Förbättrade lågtemperturegenskaper3

 

   1. baserat på specifikationerna för 950-A 0W-30 jämfört med olja enligt 913-D 5W-30

   2. baserat på specifikationerna enligt ACEA C2

   3. baserat på specifikationerna för 0W-30 jämfört med 5W-30-olja

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 uppfyller Fords krav enligt "WSS-M2C950-A" och kan användas för dieselmotorer i ett brett utbud av personbilar och lätta kommersiella fordon som nyligen producerats av Ford.

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i bilens servicehandbok.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Super 3000 FORMULA F 0W-30 uppfyller eller överträffar följande branschkrav:

ACEA C2

ACEA A5/B5

 

Denna produkt har följande godkännanden:

STJLR.03.5007

VW VWC 53035

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven i:

FORD WSS-M2C950-A

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,6

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

44,7

Viskositetsindex, ASTM D2270

204

Densitet vid 15,6, °C, g/ml (ASTM D4052)

0,842

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,77

TBN, mg KOH/g, ASTM D2896

8

Mini-rotationsviskosimeter, skenbar viskositet, -40 C, mPa.s, ASTM D4684

20613

Viskositet vid höga temperaturer och hög skjuvspänning vid 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

2,96

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.