​Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 har utvecklats för att uppfylla Fords krav "Ford WSS-M2C948-B". Ford WSS-M2C948-B är ett specifikt krav för trecylindriga EcoBoost 1,0L motorer. Oljor som uppfyller Ford WSS-M2C948-B kan användas i de flesta av Fords bensinmotorer som nämns i tillämpningarna.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 är en motorolja med normal askhalt med HTHS-viskositet under 2,9 cP. Produkten är industriellt testad, så du kan lita på att den kommer att ge tillförlitliga prestanda för motorn i ditt fordon.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 formula F 5W-20 är framtagen för moderna högeffektiva hybrida bensinbilar från Volvo, samt för japanska och koreanska fordon som specifikt kräver en SAE 5W-20 viskositetsklass och någon av de specifikationer som oljan stöder.

 

• Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 möter Ford WSS-M2C948-B, ett specifikt krav för Ford motorer EcoBoost 1.0L, 3 cylindrar. Det rekommenderas inte för Ford KA (från MY 2009) och Ford Focus RS (MY 2004.75).

 

• Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 är inte lämplig för äldre fordonsmotorer konstruerade för att arbeta med motoroljor med högre viskositet.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i användarhandboken.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

ACEA C5

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-20

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,851

Flampunkt, °C, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

42,4

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.