Mobil Super 3000 Formula F 5W20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 har utvecklats för att uppfylla Fords krav "Ford WSS-M2C948-B". Ford WSS-M2C948-B är ett specifikt krav för trecylindriga EcoBoost 1,0L motorer. Oljor som uppfyller Ford WSS-M2C948-B kan användas i de flesta av Fords bensinmotorer som nämns i tillämpningarna.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 är en motorolja med normal askhalt med HTHS-viskositet under 2,9 cP. Produkten är industriellt testad, så du kan lita på att den kommer att ge tillförlitliga prestanda för motorn i ditt fordon.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 kan användas för alla Fords bensinmotorer med undantag av Ford KA (från årsmodell 2009) och Ford Focus RS (årsmodell 2004.75)

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i bilens servicehandbok.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

5W-20

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,851

Flampunkt, °C, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

42,4

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.