MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 5W40

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 3000™ Formula M 5W-40 är en helsyntetisk, högpresterande motorolja främst avsedd för användning i Mercedes Benz (MB) fordon där en produkt för förlängda serviceintervall (Long Life) erfordras.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 erbjuder följande egenskaper och fördelar:

  • Tillåter längre driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
  • Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation i motorn.
  • Lämplig för användning i både bensin- och vissa dieseldrivna personbilar och lätta kommersiella fordon

     

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 har utvecklats för att uppfylla de högsta specifikationerna för motoroljor som krävs av Mercedes Benz. Den erbjuder utmärkta prestanda både vid mycket låga och mycket höga arbetstemperaturer och långvarigt skydd mot slitage och slambildning i motorn.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA A3/B4

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

5W-40

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

10

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,1

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

83

MRV, skenbar viskositet vid -35°C, mPa.s, ASTM D4684

29300

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,854

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

3,8

Viskositetsindex, ASTM D2270

169

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13.7

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.