Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Högpresterande motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 har framtagits särskilt för att uppfylla de senaste kraven för Peugeot Citroën, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 ger fördelar med bränsleekonomin jämfört med nuvarande Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 är en högpresterande motorolja med låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 ger utmärkt slitageskydd och motorrenhet både vid höga och låga temperaturer.

Viktiga egenskaper och fördelar:

•  Låg ask-, fosfor- och svavelhalt bidrar till att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystemen i både diesel- och bensindrivna personbilar.

•  Fullt kompatibel med de flesta dieselpartikelfilter och katalysatorer.

•  Bidrar till bättre bränsleekonomi (enligt ACEA C2).

•  Utmärkta lågtemperatursegenskaper för tillförlitlig kallstart för snabbt skydd av motor och elsystem.

•  Högpresterande slitageskydd.

•  Aktiva rengörande tillsatser som minskar avlagringar och slambildning för att ge lång och ren motorlivslängd.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 kan användas i alla diesel- och bensinmotorer som kräver Peugeot Citroën B71 2312.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

PSA B71 2312

PSA B71 2302

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

FIAT FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

51,8

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,84

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

234

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Fosfor, vikt-%, ASTM D5185

0,08

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.