MOBILUBE PTX 75W-90

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Axelolja

Produktbeskrivning

Mobilube PTX är en mångsidig växellådsolja i SAE klass 75W-90. Den har framställts för att ge enastående prestanda specifikt i transaxlarna på Porsche 911. Den erbjuder god flytbarhet vi låga temperaturer och stabilitet vid höga temperaturer för att säkerställa utmärkt slitageskydd i dessa transaxlar under många skiftande driftsförhållanden.

 

Egenskaper och fördelar

Kombinationen av syntetisk basoljeteknologi och speciella högprestandatillsatser har framställts noggrant för uppfylla Porsches krav på god flytbarhet vid låga temperaturer. Den erbjuder också utmärkt synkroniseringskompatibilitet och smidig växling samtidigt som den erbjuder utmärkt slitageskydd.

Mobil PTX erbjuder följande fördelar: 

  • Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket ger lättare växling vid kallstarter jämfört med konventionella SAE 80W-90 och 75W-90 oljor.
  • Utmärkt synkroniseringskompatibiltet och hållbarhet.
  • God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.
Hög nivå av slitageskydd under dom svåraste driftsförhållandena.

 

Specifikationer och godkännanden

MOBILUBE PTX 75W-90 har följande godkännande:

 

Godkänd TE-ML 11

X

 

Enligt ExxonMobil har Mobilube PTX 75W-90 följande kvalitetsnivå: 
API GL-4 X
API GL-5 X


Typiska egenskaper

MOBILUBE PTX 75W-90

 

Viskositet

 

cSt vid 100 ºC

14,5

cSt vid 40 ºC

77,6

Viskositetsindex

195

Flampunkt, ºC

226

Flytpunkt, ºC

-60

Densitet, kg/l

0.849

 

Hälsa och säkerhet

Baserat på tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil logon och pegasus-symbolen är varumärken som tillhör ExxonMobil Corporation eller något av dess dotterföretag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.