Mobil 1130, 1140, 1150

Mobil commercial-vehicle-lube , Thailand

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล 1130, 1140, น้ำมันเครื่องชนิดเกรดเดี่ยวสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักผลิตขึ้นจากการผสม ผสานที่ได้สัดส่วนของน้ำมันพื้นฐานพร้อมทั้งสารเพิ่มคุณภาพ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ลักษณะสำคัญ  ข้อดีและคุณประโยชน์
การปกป้องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดต้นทุนการปฏิบัติงาน
ความคงตัวต่อความร้อนและการเสถียรต่อออกซิเดชั่น ควบคุมการเกิดของคราบและสิ่งสกปรก

 

การใช้งาน

  • อุปกรณ์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API CD/SF
  • รถบรรทุกซึ่งวิ่งบนทางหลวงที่ใช้งานเบากระทั่งปานกลาง
  • อุตสาหกรรมนอกทางหลวง รวมทั้งการบรรทุกขนส่ง, การก่อสร้าง, การทำเหมืองแร่, การย่อยหินและการเกษตร

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil 1100 Monogrades ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ๊กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ: Mobil 1130 Mobil 1140
API CD/SF X X

 

คุณสมบัติทั่วไป

Mobil 1100 Monogrades    
เบอร์น้ำมัน SAE 30 40
ความหนืด, ASTM D 445    
cSt @ 40ºC 96 146
cSt @100ºC 11.3 14.8
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270 101 98
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874 0.9 0.9
ค่าความเป็นด่างรวม, mg KOH/g, ASTM D 2896 7.0 7.0
จุดไหลเท , ºC, ASTM D 97 -24 -27
จุดวาบไฟ , ºC, ASTM D 92 258 272
ความหนาแน่น @ 15ºC, kg/L, ASTM D 4052 0.883 0.888

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เนต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้  ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์จดทะเบียนโมบิลและ เดลแวค คือเครื่องหมายการค้าของ ExxonMobil คอร์ปอร์เรชั่นหรือบริษัทในเครือ

09-2562

Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil