FAXAM™ 32

Mobil industrial , Thailand

View Faxam 32

น้ำมันหล่อลื่นพาราฟินิกสำหรับกระบวนการผสมและล้างฟลัชระบบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

FAXAM™ 32 เป็นน้ำมันหล่อลื่นจากพาราฟินสำหรับกระบวนการผสมสารเคมีที่สามารถใช้ในการทำงานที่หลากหลายของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมและน้ำมันในกระบวนการ FAXAM 32 สามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นในการใช้งานที่ไม่วิกฤติ ที่ซึ่งเงื่อนไขการทำงานของน้ำมันหล่อลื่นระดับปานกลางและไม่มีความจำเป็นของสารเพิ่มคุณภาพสำหรับต้านทานการสึกหรอหรือกดกระแทกสุดขั้ว ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับกระบวนการผสมสารเคมี คุณลักษณะทางกายภาพทำให้เหมาะสำหรับการใช้เป็นน้ำมันตัวเจือจางหรือตัวพาในการผลิตของผลิตภัณฑ์ เช่น สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น สารลดการเกิดฟองของกระดาษ ซีล กระดาษคาร์บอน และสูตรผสมกับเคมีอื่น ๆ FAXAM 32 สามารถใช้เป็นน้ำมันล้างฟลัชสำหรับระบบสารหล่อลื่นทำความสะอาด

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

• สีสว่างใส
• มีกลิ่นน้อย
• คุณลักษณะความสามารถในการละลายที่ดี
• คุณสมบัติที่อุณหภูมิต่ำที่ดี

 

การใช้งานใช้

• ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลัชlทำความสะอาดสำหรับระบบน้ำมันหมุนเวียน
• ใช้เป็นน้ำมันล้างฟลัชระบบในการผสมสารที่ต้องการให้มีการละลายที่ดี
• ใช้เป็นสารหล่อลื่นในระบบที่วิกฤติน้อยกว่า ซึ่งเงื่อนไขการทำงานระดับปานกลางและไม่จำเป็นต้องมีสารเพิ่มคุณภาพสำหรับต้านทานการสึกหรอและกดกระแทกสุดขั้ว

 

คุณสมบัติทั่วไป

FAXAM32
ความหนาแน่น @15°C869
สี, ASTM0.5
ความหนืดkinematic@40°C-33
จุดวาบไฟ, °C225
จุดไหลเท-30

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี(MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทสาขาใดสาขาหนึ่ง

09-2562

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil