Mobil SHC Cibus ซีรีส์

Mobil industrial , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องจักรผลิตอาหารที่ได้รับรองตามมาตรฐาน NSF H1

  Energy Efficiency logo

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil SHC Cibus™ ซีรีส์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงสำหรับระบบไฮดรอลิก คอมเพรสเซอร์ ชุดเกียร์ และแบริ่ง ออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยม อายุการใช้งานน้ำมันที่ยาวนาน และการทำงานที่ราบรื่นในอุตสาหกรรมแปรรูปและการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม น้ำมันประเภทนี้ได้รับการผสมสูตรจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานไฮโดรคาร์บอนและสารเพิ่มคุณภาพที่ได้มีการจดทะเบียนกับมาตรฐาน FDA และ NSF การผสมผสานของระบบสารเพิ่มคุณภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์และน้ำมันที่มีค่าดัชนีความหนืดสูงช่วยให้น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์มอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานหล่อลื่นที่หลากหลายทั้งอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ การรับโหลดสูงและในบริเวณที่พบการชะล้างสูง ซึ่งเหนือกว่าสมรรถนะที่ได้จากน้ำมันแร่โดยทั่วไป

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่จดทะเบียนตามมาตรฐาน NSF H1 และยังสอดคล้องกับมาตรฐานในข้อที่ 21 ของ CFR 178.3570 ขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหารแบบไม่คาดหมายในกระบวนการผลิตอาหาร นอกจากนี้น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ยังได้รับการผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22000 และผ่านมาตรฐาน ISO 21469 อีกด้วย ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าน้ำมันชนิดนี้สามารถรักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ในระดับสูงสุดเสมอ น้ำมันชนิดนี้ยังเหมาะสำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher) และฮาลาล (Halal) สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง และและให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในทางวิศวกรรมระหว่างการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อย และได้รับการผสมสูตรโดยปลอดจากสารสกัดจากสัตว์และสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้จากถั่วเปลือกแข็ง ข้าวสาลี หรือโปรตีนจากข้าว

 

ผลิตภัณฑ์ Mobil SHC Cibus ซีรีส์มีสัมประสิทธิ์การฉุดลากที่ต่ำ ซึ่งเป็นผลจากโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันพื้นฐานที่คัดสรรมาใช้  ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียดทานของน้ำมันต่ำในพื้นที่รับโหลดของพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ  แรงเสียดทานน้ำมันต่ำทำให้อุณหภูมิการทำงานลดต่ำลงและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้  ผลิตภัณฑ์ที่ปรุงแต่งทางวิศวกรรมอย่างรอบคอบนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และช่วยให้สามารถออกแบบอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วย  นอกจากนี้ระบบสารเพิ่มคุณภาพที่ใช้ในน้ำมันหล่อลื่นนี้ยังได้รับการคัดสรรเพื่อให้การปกป้องต่อการสึกหรอที่ดี ความเสถียรทางออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม การปกป้องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนแม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และให้การรักษาความสะอาดของระบบได้ดี  น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์ยังให้คุณสมบัติการทำงานเข้ากันได้ดีกับวัสดุซีลและวัสดุโครงสร้างอื่นๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์ที่โดยทั่วไปหล่อลื่นด้วยน้ำมันแร่

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์สามารถใช้เป็นน้ำมันระบบไฮดรอลิก เฟืองเกียร์ แบริ่ง และระบบหมุนเวียนในทุกพื้นที่ภายในโรงงานแปรรูปอาหารและสามารถรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการรับรองมาตรฐาน HACCP   ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดด้านสมรรถนะที่เข้มงวดที่สุดของผู้ผลิตส่วนประกอบที่หลากหลาย ซึ่งใช้การออกแบบโลหะหลายชนิดที่ช่วยให้สามารถใช้งานน้ำมันหล่อลื่นเพียงชนิดเดียวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์นี้ให้ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการทำงานและได้รับการจดทะเบียน NSF H1 จึงสามารถใช้ทั้งในระดับสูงกว่าและต่ำกว่าเส้นการทำกระบวนการเพื่อลดค่าใช้จ่ายของการทำสต็อกน้ำมันหล่อลื่น และลดความเสี่ยงของการจ่ายน้ำมันที่ไม่ใช่ชนิดรับรองมาตรฐาน H1 เข้าไปในระบบการผลิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนสูง 

 

คุณสมบัติด้านแรงฉุดที่ยอดเยี่ยมของน้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน — 3.6% ในการใช้งานกับเฟืองเกียร์* และ 3.5% ในการใช้งานระบบไฮดรอลิก** — เทียบกับน้ำมันหล่อลื่นชนิดดั้งเดิมจากการทดสอบในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ตรวจยืนยันผลทดสอบทางสถิติแล้ว

 

*ประสิทธิภาพพลังงานจะเกี่ยวโยงเพียงเฉพาะกับสมรรถนะของน้ำมันหล่อลื่นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันอ้างอิง (น้ำมันแร่) แบบดั้งเดิมในเกรดความหนืดเดียวกันในการใช้งานชุดเฟืองเกียร์และระบบหมุนเวียน เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงอีก 3.6% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันอ้างอิงที่ทำการทดสอบกับเกียร์เฟืองหนอนภายใต้สภาวะที่ควบคุม การปรับปรุงประสิทธิภาพดีขึ้นจะแปรผันโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำงานและการใช้งาน

 

**ประสิทธิภาพพลังงานจะเกี่ยวโยงเพียงเฉพาะกับสมรรถนะของน้ำมันหล่อลื่นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่น Mobil DTE™ 25 เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงอีก 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันอ้างอิงที่ทำการทดสอบกับชุด vane ปั๊ม Eaton 25VMQ ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุม การปรับปรุงประสิทธิภาพดีขึ้นจะแปรผันโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำงานและการใช้งาน

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันหล่อลื่นในตระกูล Mobil SHC ได้รับการยอมรับและชื่นชอบทั่วโลกในแง่ของนวัตกรรมและสมรรถนะที่โดดเด่น  ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบถึงระดับโมเลกุลนี้ผสมสูตรจากน้ำมันสังเคราะห์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อมอบผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยมเสมอของเรา  ประโยชน์หนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อย คือความเป็นไปได้ในการปรับปรุงด้านการประหยัดพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันแร่

 

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์ ให้ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์ที่อาจมีดังต่อไปนี้:

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ

น้ำมันหล่อลื่นทีจดทะเบียนมาตรฐาน NSF H1

อนุญาตให้ใช้งานในกระบวนการบรรจุและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22000 และจดทะเบียนรับรองตามมาตรฐาน ISO 21469

การรับรองความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงานอิสระ

ดัชนีความหนืดสูง

รักษาสภาพความหนืดและความหนาของฟิล์มน้ำมันที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์

ให้สมรรถนะที่อุณหภูมิต่ำได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำในการสตาร์ทขณะเย็น

ความสามารถในการรับโหลดสูง

ช่วยในการปกป้องและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์

ลดการหยุดทำงานของอุปกรณ์โดยไม่คาดหมายและขยายช่วงเวลาการบำรุงรักษาออกไป

การเข้ากันกับซีลได้ดี

ช่วยลดการรั่วไหลของน้ำมันที่เป็นไปได้

ความเสถียรทางออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม

ให้อายุการใช้งานน้ำมันที่ยาวนานและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

การแยกตัวกับน้ำที่ยอดเยี่ยมและการปกป้องต่อการกัดกร่อนได้ดี

ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของระบบภายในแม้ในสภาพที่มีน้ำในปริมาณสูงก็ตาม

รักษาสมรรถนะการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอแม้แต่หลังจากถูกน้ำแรงดันสูงชะล้าง

ผ่านตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่หลากหลาย

การใช้งานแบบเอนกประสงค์ - ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวที่ใช้ได้หลายตำแหน่ง

ช่วยลดปริมาณการเก็บสินค้าคงคลังของน้ำมันหล่อลื่นและลดโอกาสของการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท

 

การใช้งาน

ข้อแนะนำในการจัดการและการจัดเก็บ

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ได้รับการแนะนำให้จัดเก็บไว้ในตัวอาคารและแยกจากน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการจดทะเบียนในมาตรฐาน NSF H1  ขอแนะนำให้จัดเก็บไว้ในพื้นที่ภายในสถานที่ที่กำหนดเฉพาะ มีป้ายบ่งชี้ แยกส่วนจากผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นอย่างชัดเจน  ไม่ควรวางซ้อนถังดรัมและถังเพลของผลิตภัณฑ์นี้ไว้ข้างล่างหรือข้างบนของบรรจุภัณฑ์ของน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกรดที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF H1  ตรวจสอบว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่จะต้องไม่มีความเสียหายจากวัสดุซีลที่ชำรุด  บันทึกวันที่ส่งมอบ หมายเลขแบชการผลิต และวันหมดอายุ  บันทึกวันที่เปิดใช้งานและใช้งานน้ำมันทันทีเพื่อให้มีการหมุนเวียนของสต็อกน้ำมันอย่างเหมาะสม  ปิดฝาบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดหลังจากใช้งาน  อย่าเทน้ำมันที่ยังไม่ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์  ติดป้ายฉลากที่บ่งชี้การใช้กับอุปกรณ์อย่างชัดเจนสำหรับการขนส่งภายในสถานที่  ติดป้ายกำกับบนอุปกรณ์ระบุความต้องการน้ำมันหล่อลื่นเกรด NSF H1 ตามเหมาะสม

 

การเปลี่ยนชนิดน้ำมันหล่อลื่น

ในขณะที่น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์สามารถเข้ากับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันแร่ ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF H1 หรือไม่ได้รับรอง NSF H1 แต่การผสมกันอาจไปลดสมรรถนะการทำงานของผลิตภัณฑ์สุดท้ายและยังลดสมรรถนะจากระดับเดิมทีได้จดทะเบียนไว้อีกด้วย  เราจึงขอแนะนำให้ทำความสะอาดและฟลัชล้างระบบอย่างทั่วถึงก่อนเปลี่ยนระบบจากน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน H1 มาเป็นน้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์ เพื่อให้ได้ประโยชน์ด้านสมรรถนะสูงสุดและสอดคล้องตามมาตรฐาน H1

 

การใช้งาน

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์ได้รับการแนะนำให้ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายในระบบไฮดรอลิก คอมเพรสเซอร์ เฟืองเกียร์ และแบริ่งภายในกระบวนการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การบรรจุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์  น้ำมันชนิดนี้ให้ประสิทธิผลในการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการใช้ในงานที่มีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาของการเปลี่ยนชิ้นส่วน การทำความสะอาดระบบ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสูง

 

- Mobil SHC Cibus 32, 46 และ 68 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงโดยเฉพาะสำหรับการใช้ในระบบไฮดรอลิก ระบบหมุนเวียน คอมเพรสเซอร์ และปั๊มสุญญากาศ

 

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 และ 460 เหมาะสำหรับการใช้ในระบบเฟืองเกียร์ แบริ่ง และระบบหมุนเวียน

 

โปรแกรมการวิเคราะห์น้ำมันใช้แล้วที่เหมาะสม เช่น การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น Mobil Serv จาก ExxonMobil สามารถช่วยตรวจสอบความรุนแรงของการสึกหรอและให้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมได้

 

การสัมผัสอาหารโดยไม่ตั้งใจเท่านั้นตามข้อกำหนด 21CFR 178.3570 ของ FDA

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC Cibus ซีรีส์ได้รับการจดทะเบียนว่าผ่านข้อกำหนดในมาตรฐาน NSF H1 สำหรับการใช้งานที่สัมผัสอาหารโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งหมายถึงการจำกัดปริมาณน้ำมันที่ 10 ppm (ส่วนในล้านส่วน) เทียบกับผลิตภัณฑ์อาหารตามข้อกำหนด 21CFR 178.3570 ของ FDA  ห้ามใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Halal

X

X

X

X

X

X

X

X

Kosher & Parve

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจดทะเบียนตามข้อกำหนดของ:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

NSF H1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Canadian Food Inspection Agency Acceptance

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51506:2013-12 VDL

X

X

X

X

 

 

 

 

DIN 51517-2:2014-02

 

 

 

X

 

 

 

 

DIN 51517-3:2014-02

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

 

 

 

 

Eaton 35VQ25 pump test requirements per Brochure No. 03-401-2010, Rev 1

X

X

X

 

 

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

X

X

X

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

เกรด

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130

1B

1B

1B

1A

1A

1B

1B

1B

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.843

0.846

0.851

0.839

0.843

0.843

0.854

0.856

FZG Load Carrying Capacity, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1

>12

>12

>12

 

 

 

 

 

FZG Scuffing, A/8.3/90, Fail Stage, Rating, DIN 51354

 

 

 

 

>13

 

 

 

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

 

12

 

>13

>13

>13

จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

244

244

258

270

226

274

284

294

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.8

7.9

10.4

14.6

20.7

24.5

32.7

43.6

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

30.7

46.4

67.5

100

162

222

311

458

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-51

-50

-47

-45

-21

-24

-42

-42

การเกิดสนิม, แผนทดสอบ A, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

134

140

140

143

150

139

147

148

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

03-2565

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil