Mobil SHC PM Series

Mobil industrial , Thailand

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรผลิตกระดาษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Mobil SHC™ PM ซีรีส์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สมรรถนะสูงสุดที่ออกแบบมาพิเศษเฉพาะสำหรับระบบหมุนเวียนของเครื่องจักรผลิตกระดาษอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนักน้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC PM ซีรีส์ได้รับการผสมสูตรเพื่อให้การปกป้องการทำงานของเกียร์และแบริ่งภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดได้อย่างยอดเยี่ยมน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้มีจุดไหลเทต่ำมากและมีดัชนีความหนืด (VI) สูงมากซึ่งช่วยทำให้มั่นใจในการสตาร์ทเครื่องจักรที่อุณหภูมิต่ำได้ดีโดยยังรักษาลักษณะความหนืดที่ยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงมากได้น้ำมันชนิดนี้มีความเสถียรต่อแรงเฉือนสูงมากและรักษาการควบคุมความหนืดได้แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแรงเฉือนทางกลที่รุนแรงในชุดแบริ่งและเกียร์ที่รับโหลดหนักมีสัมประสิทธิ์แรงฉุดลากต่ำและดัชนีความหนืดสูงที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทำให้อุณหภูมิการทำงานของชิ้นส่วนลดลง

ในการพัฒนาเทคโนโลยี Mobil SHC ล่าสุดสำหรับน้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC PM ซีรีส์นั้นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ได้เลือกใช้น้ำมันพื้นฐานเนื่องจากมีศักยภาพด้านความต้านทานทางความร้อน/ออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยมมาผสมกับระบบสารเพิ่มคุณภาพที่ปรับสมดุลแล้วซึ่งมาเสริมคุณสมบัติในตัวของน้ำมันพื้นฐานเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสมรรถนะระดับสูงน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้ทำงานภายใต้แรงดันไอน้ำอุณหภูมิและความเร็วเครื่องจักรที่สูงขึ้นซึ่งพบโดยทั่วไปในเครื่องจักรผลิตกระดาษที่ให้ผลผลิตสูงและเครื่องรีดม้วนความเสถียรภายใต้การปนเปื้อนของน้ำและการกรองที่ยอดเยี่ยมทำให้มั่นใจในสมรรถนะการทำงานที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำและความสามารถในการรักษาการกรองที่มีประสิทธิภาพแม้แต่ในระดับการกรองที่ละเอียดสูงน้ำมันหล่อลื่นชนิดนี้จะแยกน้ำและรักษาลักษณะเฉพาะทางสีเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงได้

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมันหล่อลื่น Mobil SHC PM ซีรีส์เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการหล่อลื่นเครื่องจักรผลิตกระดาษความสามารถทางสมรรรถนะที่ยอดเยี่ยมในด้านการป้องกันต่อการสึกหรอเพิ่มความเสถียรต่อออกซิเดชันความเสถียรทางเคมีป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพความคงตัวทางสีและความสามารถในการกรองเหล่านี้ไม่เพียงแต่ยืดช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษษออกไปเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรและเพิ่มความสามารถในการผลิตอีกด้วยซึ่งส่งผลให้การบำรุงรักษาที่จำเป็นน้อยลงและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึ้น

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่ได้รับทางด้านศักยภาพ

สมรรถนะการทำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

การสตาร์ทเครื่องที่ง่ายดายและการหล่อลื่นขณะสตาร์ทเย็นดีขึ้น

การปกป้องที่สูงขึ้นเป็นพิเศษที่อุณหภูมิสูง

ควบคุมอัตราการป้อนน้ำมันได้ดีขึ้น

การปกป้องต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม

ปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของแบริ่งและเกียร์ดีขึ้น

ความเสถียรต่อออกซิเดชันและทางความร้อนที่ยอดเยี่ยม

น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ต้นทุนการเปลี่ยนตัวกรองลดลง

ระบบที่สะอาดขึ้น

ลดการสะสมตัวของคราบในระบบ

คุณสมบัติการแยกตัวจากน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ขจัดน้ำออกได้ง่ายขึ้น

ลดการก่อตัวของอีมัลชันที่ไม่ต้องการในระบบ

สัมประสิทธิ์แรงฉุดลากต่ำ

ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

อุณหภูมิการทำงานต่ำลง

ลดการสึกหรอ

การกรองที่ยอดเยี่ยม

รักษาแนวหมุนเวียนน้ำมันและกลไกควบคุมการไหลที่ปลอดจากคราบสะสม

ปรับปรุงการไหลของน้ำมันและสมรรถนะการหล่อเย็น

ต้นทุนการเปลี่ยนตัวกรองลดลง

การปกป้องจากสนิมและการกัดกร่อนในระดับสูง

ปกป้องชุดเกียร์และแบริ่งในสภาพแวดล้อมที่เปียกได้

ให้การปกป้องพื้นที่ไอระเหยสำหรับพื้นที่ช่องโพรงของแบริ่งและเกียร์เหนือพื้นผิวที่ปกติเปียก

 

การใช้งาน

     •  การหล่อลื่นของระบบหมุนเวียนของเครื่องจักรผลิตกระดาษอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก

     •  การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนที่นำงานภายใต้ช่วงอุณหภูมิกว้างเช่นเครื่องรีดม้วน

     •  ระบบที่จะต้องสตาร์ทและทำงานต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว

     •  ระบบหมุนเวียนที่หล่อลื่นชุดเกียร์และแบริ่ง

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

150

220

320

460

เกรด

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24ชั่วโมง, 100 C,การจัดอันดับ, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

ความหนาแน่น@ 15 C, kg/l, ASTM D1298

0.857

อีมัลชัน,เวลาถึงระดับ40/40/0, 82 C,นาที, ASTM D1401

15

25

30

30

การรองรับโหลดแบบFZG 4-Square,ขั้นการล้มเหลว, DIN 51354

11

รอยครูดFZG Scuffing,ขั้นโหลดล้มเหลว, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

11

11

จุดวาบไฟ,วิธีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

220

220

220

ความเสถียรภายใต้การปนเปื้อนของน้ำ,การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด, mgKOH/g, ASTM D2619

0

0

0

ความหนืดไคนีมาติก@ 100 C, mm2/s, ASTM D445

18.9

25.6

34.7

44.8

ความหนืดไคนีมาติก@ 40 C, mm2/s, ASTM D445

158

225

325

465

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-39

-36

-33

-27

การเกิดสนิม,แผนทดสอบB, ASTM D 665

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ความถ่วงจำเพาะ, 15 C/15 C, ASTM D1298

0.863

0.865

0.874

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

124

127

130

137

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

11-2562

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil