Mobil Vactra Oil Numbered Series

Mobil industrial , Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Vactra™ Oil Numbered Series คือผลิตภัณฑ์หล่อลื่นรางเลื่อนและรางสไลด์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

เพื่อตอบสนองเงื่อนไขการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ ความสามารถในการแยกตัวของน้ำหล่อเย็น และการปกป้อง

อุปกรณ์ของเครื่องมือกัดกลึงความแม่นยำสูง

 

Mobil Vactra Oil Numbered Series คือผลิตภัณฑ์ที่ผสมสูตรอย่างรอบคอบจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง

และปรับสมดุลประสิทธิภาพที่ลงตัวด้วยระบบสารเติมแต่งขั้นสูงที่มีคุณสมบัติในการควบคุมการเสียดทานได้ดี สามารถใช้ได้กับน้ำมันกัดกลึงโลหะสูตรน้ำและสามารถปกป้องชิ้นส่วนและอุปกรณ์จากการกัดกร่อนได้ดี สารเติมแต่งสูตรพิเศษสามารถรองรับการเสียดทานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับวัสดุรางเลื่อนที่หลากหลาย รวมถึงเหล็กบนเหล็กกล้าและเหล็กกล้าบนโพลีเมอร์ ช่วยลดการลื่นไถลและการสะท้าน ผลที่ได้คือการเคลื่อนตัว

ที่ราบรื่นต่อเนื่องตามความเร็วที่กำหนด ช่วยเพิ่มอัตราผลผลิตและความแม่นยำของเครื่องจักร ซึ่งช่วยยืดอายุ

การใช้งานของเครื่องมือและปรับปรุงผิวสำเร็จ Mobil Vactra Oil Numbered Series ได้รับการปรับประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถแยกตัวจากสารหล่อเย็นสูตรน้ำหลายชนิด ในขณะที่ลดผลกระทบจากการกัดกร่อนของสารหล่อเย็นที่มีค่า pH สูงบนพื้นผิวที่มีการหล่อลื่น

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Vactra Oil Numbered Series ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มระยะการปกป้องเครื่องจักรโดยตอบสนอง

ความต้องการที่เข้มงวดของรางเลื่อน น้ำมันมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมและรองรับโหลดได้ดี ซึ่งมีส่วนช่วย

ในการปรับปรุงการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพได้อย่างมาก Mobil Vactra Oil Numbered Series มีคุณสมบัติการแยกตัว

จากน้ำและสารหล่อเย็นสูตรน้ำหลายชนิด ช่วยลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนข้าม ซึ่งจะช่วยยืดอายุ

การใช้งานและประสิทธิภาพของทั้งน้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อเย็น

 

ลักษณะสำคัญ

ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ

ควบคุมคุณลักษณะการเสียด

ทานได้ดี

ช่วยขจัดการลื่นไถล เพื่อให้สามารถกัดกลึงได้อย่างแม่นยำสม่ำเสมอ

ใช้ได้กับวัสดุหลากหลาย

ประเภท

เหมาะสำหรับการใช้กับวัสดุรางเลื่อนที่หลากหลายเพื่อให้ใช้งานได้อย่าง

ครอบคลุม

สามารถแยกตัวกับสารหล่อ

เย็นสูตรน้ำ

หรือที่มีส่วนผสมของน้ำได้ดี

ช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารหล่อเย็นสูตรน้ำหลาย

ชนิด

การยึดเกาะ

ป้องกันการขจัดสารหล่อลื่นออกจากพื้นผิวที่สำคัญ

ป้องกันสนิมและการกัด

กร่อนได้ในระยะยาว

ช่วยลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิวรางเลื่อนเมื่อมีน้ำและสารหล่อเย็น

สูตรน้ำ

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ Mobil Vactra Oil Numbered Series แนะนำสำหรับหล่อลื่นระบบรางเลื่อนของเครื่องมือกัดกลึง ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้กับรางเลื่อนที่เป็นวัสดุผสมระหว่างเหล็กหล่อ เหล็กกล้าและวัสดุไม่ใช่โลหะ Mobil Vactra Oil Numbered Series สามารถอัดสารหล่อลื่นด้วยมือ หรือใช้อุปกรณ์อัดแบบบังคับ หรือใช้การอัดล้นผ่านระบบหมุนเวียน

    •  ผลิตภัณฑ์ Mobil Vactra Oil No. Series เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการข้อมูลจำเพาะ Fives Cincinnati P53, P47 และ P50

    •  Mobil Vactra Oil No. 1 และ No. 2 แนะนำสำหรับรางเลื่อนแนวนอนบนเครื่องมือกัดกลึงขนาดเล็กถึงกลาง นอกจากนี้ยังเหมาะกับการใช้งานระบบหมุนเวียนในเครื่องกัดกลึงขนาดใหญ่หรือใช้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับงานระดับปานกลางได้

    •  Mobil Vactra Oil No. 3 และ No. 4 โดยทั่วไปแนะนำสำหรับเครื่องกัดกลึงขนาดใหญ่ที่มีแรงดันรางเลื่อนสูงและต้องการความแม่นยำที่ดี นอกจากนี้ยังแนะนำสำหรับรางเลื่อนแนวตั้งและลาดเอียงซึ่งอาจเกิดปัญหาการระบายน้ำลง และสำหรับกลไกการขับเคลื่อนเฟืองของเครื่องมือกัดกลึงที่ใช้งานปานกลาง

    •  Mobil Vactra Oil Numbered Series สามารถใช้เพื่อหล่อลื่นบอลสกรู รางสไลด์ กล่องแกนหมุน สกรูปรับระยะ

    •  Mobil Vactra Oil Numbered Series แนะนำสำหรับการใช้งานที่อาจมีการปนเปื้อนของน้ำมันในสารหล่อเย็นสูตรน้ำซึ่งทำให้อายุการใช้งานของสารหล่อเย็นสั้นลง

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

Fives Cincinnati P-47

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-50

 

 

 

X

Fives Cincinnati P-53

X

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

DIN 51502 CGLP

X

X

X

X

ISO L-GA (ISO 6743-13:2002)

 

X

X

X

ISO L-GB (ISO 6743-13:2002)

 

X

X

X

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

เกรด

ISO VG 32

ISO VG 68

ISO VG 150

ISO VG 220

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 3 ชั่วโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1

13

13

13

13

จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

216

228

248

240

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

32

68

156

221

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-30

-9

-6

-6

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฎในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

05-2567

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil