Mobiltherm 600 Series

Mobil industrial , Thailand

น้ำมันถ่ายเทความร้อน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ตั้งใจสำหรับการใช้งานที่ติดตั้งระบบให้ความร้อนทางอ้อมแบบปิด น้ำมันประเภทนี้แนะนำสำหรับการใช้งานในระบบให้ความร้อนและทำความเย็นที่ปิดผนึกด้วยน้ำมันหล่อเย็นระบบปิดในทุกกระบวนการทางอุตสาหกรรม
น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm ได้รับการปรุงแต่งมาจากน้ำมันพื้นฐานจากการกลั่นคุณภาพสูงที่ให้ความต้านทานต่อการแตกตัวเนื่องจากความร้อนและออกซิเดชั่นทางเคมี น้ำมันประเภทนี้ให้ความเสถียรทางความร้อนสูงมากและให้ความสามารถของอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของคราบหรือเพิ่มความหนืด
น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ดีและคุณสมบัติความหนืดของน้ำมันประเภทนี้ที่ทำให้สามารถสูบจ่ายได้อย่างทันทีทั้งในอุณหภูมิตอนเริ่มต้นและขณะทำงานของอุปกรณ์ น้ำมันประเภทนี้แสดงให้เห็นถึงความนำความร้อนและเชิงความร้อนจำเพาะที่ให้การแพร่ถ่ายเทความร้อนได้มากกว่า จุดวาบไฟของน้ำมันประเภทนี้จะไม่ลดลงมากนักในระหว่างการใช้งานเนื่องจากความต้านทานต่อการแตกตัวจากความร้อนที่อุณหภูมิการทำงานที่ได้รับแนะนำของน้ำมันประเภทนี้
 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

น้ำมัน Mobiltherm เป็นหนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของแบรนด์น้ำมันหล่อลื่นพิเศษของ Mobil ที่ได้รับชื่อเสียงในด้านการให้สมรรถนะและความเชื่อถือได้ แม้แต่ในการใช้งานที่หนักหน่วง เทคนิคการกลั่นสมัยใหม่เป็นปัจจัยหลักในการให้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

Mobiltherm 600 ให้ข้อดีดังต่อไปนี้
 

ลักษณะสำคัญข้อดีและคุณประโยชน์
ความต้านทานสูงต่อการแตกตัวเนื่องจากความร้อนและ การสลายตัวขององค์ประกอบ
 
ไม่ก่อให้เกิดคราบเลนและการเกาะติดของคราบดำและเกิดผลรบกวนต่อความสามารถในการถ่ายเทความร้อนน้อยที่สุดและความจำเป็นในการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุดด้วย
คุณสมบัติทางความร้อนที่ยอดเยี่ยมอัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูงและประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับปรุงดีขึ้นและต้นทุนการดำเนินงานลดลง
ความเสถียรทางความร้อนและต่อออกซิเดชั่นที่ดีอายุการใช้งานยาวนานอย่างไม่สะดุดและเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานลดลง
การไหลตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำการเริ่มต้นขณะเย็นตัวได้ง่ายในระบบ

 

การใช้งาน

ข้อพิจารณาในการใช้งาน: น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm ไม่ควรผสมกับน้ำมันประเภทอื่น ๆ เนื่องจากอาจจะทำให้ความเสถียรทางความร้อน และออกซิเดชั่นที่ยอดเยี่ยมด้อยลงมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอื่น ๆ และการวิเคราะห์ที่ยุ่งยากซับซ้อนที่มุ่งเป้าไปที่การกำหนดอายุการใช้งานของน้ำมัน หากน้ำมันนี้ถูกใช้ตามที่แนะนำข้างต้นแล้ว อุณหภูมิสูงสุด การเกิดฟองอากาศภายในอาจเกิดขึ้นได้หากระบบที่ใช้งานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานที่อุณหภูมิสูงโดยการอัดความดันด้วยก๊าซเฉื่อย เช่น ไนโตรเจน ที่อุณหภูมิสูง อายุการใช้งานของน้ำมันจะสั้นลง เนื่องจากอัตราการเสื่อมสลายทางความร้อนซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าขีดจำกัดที่แนะนำไว้ข้างต้น ในระบบที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างดี อุณหภูมิของฟิล์มน้ำมันรอบ ๆ หน่วยทำความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 15ºC ถึง 30ºC มากกว่าอุณหภูมิของเนื้อน้ำมัน หากอุณหภูมิสูงกว่านั้นแล้ว อายุการใช้งานของน้ำมันอาจจะสั้นลงและคราบเลนและคราบดำอาจก่อตัวขึ้นมาซึ่งจะไปรบกวนต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน
เนื่องจากผสมด้วยน้ำมันแร่ น้ำมันถ่ายเทความร้อน Mobiltherm จึงควรใช้งานในระบบที่มีการหมุนเวียนแบบควบคุมบังคับได้เท่านั้น ระบบที่ขึ้นอยู่กับการพาความร้อน สำหรับการหมุนไหลเวียนของตัวกลางถ่ายเทความร้อนจะต้องเพียงพอในการป้องกันความร้อนเกินและไม่เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วของน้ำมัน นอกจากนี้ น้ำมันประเภทนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้งานในระบบเปิดที่ซึ่งน้ำมันที่ร้อนจะแพร่ออกสู่บรรยากาศโดยตรง หากน้ำมันร้อนถูกพ่นออกหรือรั่วไหลออกขากจุดที่รั่วไหล น้ำมัน Mobiltherm ที่ร้อนอาจจะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้ทันที

Mobiltherm 600 series สามารถใช้งานได้ในการติดตั้งแบบระบบเปิดและปิดที่ซึ่งช่วงของอุณหภูมิของเนื้อน้ำมันจะอยู่ในช่วงดังตารางด้านล่างนี้
 

  • Mobiltherm 603: ระบบปิด (-15º C ถึง 285º C), ระบบเปิด (-15º C7 C ถึง 150º C) 
  • Mobiltherm 605: ระบบปิด (-12º C ถึง 315º C), ระบบเปิด (-12º C ถึง 180º C) 
  • Mobiltherm 610: ระบบเปิด (-6°C ถึง 250°C)
  • Mobiltherm 611: ระบบเปิด (-6°C ถึง 275°C)
     

คุณสมบัติทั่วไป

Mobiltherm 600 Series603605610611
ความหนืด, ASTM D 445    
cSt ที่  40 ºC20.230.4113490
cSt ที่ 100ºC4.25.411.531.5
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97-15-12-6-6
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92194230250294
ความถ่วงจำเพาะ 15ºC kg/l, ASTM D 40520.8350.8570.880.906

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพหากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี(MSDS) สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายของคุณหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ควรกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

โลโก้ Mobil สัญลักษณ์ม้าบินและ Mobiltherm เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทสาขาใดสาขาหนึ่ง

02-2565

Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil