Mobilect™ 39

Mobil industrial , Thailand

น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobilect™ 39 เป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำมาจากน้ำมันแร่คุณภาพสูงชนิด uninhibited ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าและเสถียรต่อการเกิดออกซิเดชันที่ดีมาก ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่นๆ

 

Mobilect 39 เป็นน้ำมันชนิด uninhibited และผ่านมาตรฐานข้อกำหนดการทดสอบการกัดกร่อน IEC 60296 (04) และ ASTM D1275B / CIGRE

 

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

•  Mobilect 39 มีความต้านทานสูงต่อการเสื่อมสภาพทางความร้อนและทางเคมีในสภาพแวดล้อมที่มีเหล็กและทองแดง ซึ่งจะลดแนวโน้มของการก่อให้เกิดคราบสะสมและสารที่เกิดจากการออกซิเดชันชนิดที่ละลายในน้ำมันได้ เมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพต่ำ อาจก่อให้เกิดคราบสะสมในหม้อแปลงไฟฟ้าและขัดขวางการถ่ายโอนความร้อนโดยการรบกวนการนำพาความร้อน นอกจากนี้คราบสะสมอาจไปเร่งการเกิดข้อบกพร่องของฉนวนไฟฟ้าและการกำจัดคราบมักจะทำได้ยุ่งยากหากไม่ทำการถอดแยกส่วนประกอบ

•  Mobilect 39 ผ่านกระบวนการที่พิเศษเฉพาะเพื่อขจัดความชื้นในระหว่างการผลิต น้ำเป็นตัวลดคุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าของน้ำมันและส่งเสริมการเกิดออกซิเดชัน สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือน้ำมันหล่อลื่นที่แห้งจะมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นและสามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ ด้วยเหตุนี้จะต้องจัดเก็บน้ำมันไว้ในที่ภาชนะบรรจุที่แห้งและปิดสนิทเสมอ ขอแนะนำให้จัดการให้ผลิตภัณฑ์แห้งก่อนใช้งานหรือใช้งานภายในระยะเวลาอันสั้น หลังจากซื้อมาเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บระยะยาว

• ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (dielectric strength) ของน้ำมัน Mobilect 39 เป็นการวัดความต้านทานต่อความเค้นทางไฟฟ้าของน้ำมันและแสดงเป็นค่า kV ภายใต้ระยะห่างที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการทดสอบ การวัดนี้ไม่ใช่การวัดคุณภาพของน้ำมัน แต่เป็นการวัดการไม่มีสิ่งปนเปื้อน โดยเฉพาะความชื้น เส้นใย และสารเคมีที่เป็นขั้ว

•  Mobilect 39 ปราศจากไขแม้ในที่อุณหภูมิต่ำ ด้วยเหตุนี้จึงไหลเวียนได้อย่างอิสระในการใช้งานนอกอาคาร ความหนืดของน้ำมันนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนความร้อนโดยการนำพาความร้อนแบบเคลื่อนที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเคลื่อนตัวของน้ำมันยังเป็นปัจจัยสำคัญในการถ่ายเทความร้อนเพื่อทำให้เกิดการเย็นลงอย่างรวดเร็วในสวิตช์เกียร์

•  Mobilect 39 มีจุดไหลเทต่ำช่วยให้มั่นใจว่าน้ำมันสามารถไหลตัวอย่างอิสระในหลายสภาวะระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้าและถังเก็บน้ำมันและรักษาความน่าเชื่อถือในการปรับรอบของขดลวดหม้อแปลงที่อุณหภูมิต่ำที่สุด

 

การใช้งาน

     •  Mobilect 39 ได้รับการแนะนำให้ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้าที่เติมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและสวิตช์เกียร์ที่ต้องใช้น้ำมันเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือเป็นสื่อถ่ายโอนความร้อน

     •  Mobilect 39 สามารถใช้ในการใช้งานที่ระบุข้อมูลจำเพาะทั่วไปตามข้อกำหนด IEC 60296 (04) และการปกป้องต่อการกัดกร่อนทองแดง (ผ่านเกณฑ์การทดสอบการกัดกร่อน ASTM D1275B )

     •  Mobilect 39 ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในสายเคเบิลที่เติมน้ำมัน ที่ใช้ในกระบวนการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา หรือใช้ในตัวเก็บประจุ

 

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปIEC 60296 (04)

 

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ

 

Breakdown Voltage, kV, IEC 60156

> 30

Breakdown Voltage, after Treatment, kV, IEC 60156

> 70

Corrosive Sulfur, Procedure B, ASTM D1275

ไม่มีการกัดกร่อน

ความหนาแน่น@ 20C, kg/L, ISO 12185

0.883

Dielectric Dissipation Factor @ 90 C, IEC 60247

<0.001

จุดวาบไฟ,วิธีPensky-Martens Closed Cup, °C, ISO 2719

148

แรงตึงผิว, mN/m, ISO 6295

> 40

ความหนืดไคนีมาติก@ 40 C, mm2/s, ISO 3104

9.5

Oxidation Stability, Sludge, 164 h, 120 C, mass%, IEC 61125-METC

0.11

Oxidation Stability, Total Acidity, 164 h, 120 C, mgKOH/g, IEC 61125-METC

0.31

จุดไหลเท, °C, ISO 3016

-54

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

12-2563

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil