Mobil Special 4T 20W-40 and 20W-50 โมบิล สเปเชียล 4 ที 20W-40 และ 20W-50

Mobil passenger-vehicle-lube , Thailand

View the Mobil Special 4T

น้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์แบบ 4 จังหวะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล สเปเชียล 4 ที น้ำมันเครื่องสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะในรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไป

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

โมบิล สเปเชียล 4 ที ผลิตขึ้นจากการผสมระหว่างน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูงและความสมดุลของสารเพิ่มคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การก่อตัวของคราบสกปรกและป้องกันการสึกหรอและกัดกร่อนของเครื่องยนต์ ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน มีดังนี้:

ลักษณะสำคัญข้อดีและคุณประโยชน์
ป้องกันการสึกหรออย่างมีประสิทธิภาพช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
เสถียรต่อความร้อนและต่อออกซิเดชั่น และควบคุมการเกิดคราบสกปรกช่วยบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบ
ป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์และ การสึกหรอของผิวสัมผัส

 

การใช้งาน

โมบิล สเปเชียล 4 ที แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ 4 จังหวะ เช่น เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ รถมอเตอร์ไซค์, เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กและปั๊ม ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API SF

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล สเปเชียล 4 ที ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ๊กซอนโมบิล สำหรับการใช้ที่ต้องการ20W-4020W-50
APISFSF

 

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล สเปเชียล 4 ที  
เบอร์น้ำมัน SAE20W-4020W-50
ความหนืด, ASTM D 445  
CSt @ 40ºC121145.7
CSt @ 100ºC14.117.3
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270116129.2
เถ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 8740.60.6
จุดไหลเท, ºC, ASTM D 97-27-30
จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92223235
ความหนาแน่น @ 15ºC, kg/L, ASTM D 40520.890.89

 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เนต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้  ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์จดทะเบียนโมบิล, ม้าบินและสเปเชียล 4 ที คือเครื่องหมายการค้าของ ExxonMobil คอร์ปอเรชั่นหรือบริษัทในเครือ

09-2562

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์  อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ  ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil